Jeg har lavet nogle interaktive opgaver, der forhåbentlig giver eleverne en forståelse af andengradspolynomier. Opgaverne er samlet på et google-website og består af videovejledninger til GeoGebra og opgaver. De skal besvares i et google-dokument, som eleverne starter med at downloade. Hvis de er logget ind på google kan de også lave en kopi af dokumentet …

Hvad synes du om indlægget?