Når jeg har C-niveau-hold, er det ofte en kamp at få de (mange) elever, der ikke er så motiverede, til at være aktive i undervisningen. Derfor prøver jeg at holde fokus på eksamen, for det kan eleverne forholde sig til.
På C-niveau er der kun mundtlig eksamen (stx), og derfor kan det være en god ide at træne eleverne i at tale om matematik.

Det kan være en god ide at starte i det små med korte videoer af få minutters varighed. Giv eleverne et kort emne, som de skal forklare.
Spørgsmålene kan sagtens differentieres, så de dygtige elever tager et sværere spørgsmål end de svageste elever. Eventuelt kan de bedste elever selv finde på spørgsmål/opgaver.

Eksempler på spørgsmål/opgaver:

  • Hvad kendetegner et serielån/annuitetslån (lydfil)?
  • Hvordan omregner man fra procent til decimaltal (video/skærmoptagelse)?
  • Hvordan isolerer man r i kapitalfremskrivningsformlen (video/skærmoptagelse) ?
  • Forklar hvordan indekstal kan bruges til at sammenligne (video/skærmoptagelse) .
  • Regn en opgave om procentregning/kapitalfremskrivning/indekstal fra bogen (video/skærmoptagelse).
Sørg for, at der er progression i opgaverne, så eleverne laver længere og længere sekvenser. Når de har trænet det, kan de få stillet en aflevering, hvor de skal besvare et helt eksamensspørgsmål inden for det emne, I arbejder med. Da det kan gribe om sig, så husk at sætte en maksimal længde på den video, de skal aflevere.
Til at starte med kan det være betryggende for eleverne, at det kun er dem selv, der skal se deres video. Desværre kan det – afhængigt af elevernes arbejdsmoral – være nødvendigt at kræve, at de afleverer en (eller flere) videofiler undervejs eller når timen er slut. Ellers kan man lade dem gå sammen parvis og se hinandens videoer og derefter give kritik. Her skal man være opmærksom på, hvilke elever man sætter sammen, fordi eleverne kan være meget blufærdige over deres produkt, så det er nok en god ide, at lade dem vælge makker selv.
Selvom jeg her har taget udgangspunkt i C-niveau, så er det naturligvis også relevant at lave pod- og vodcast på A- og B-niveau.

Hvordan gør man rent teknisk?
Man kan optage både video og lyd med elevens mobiltelefon.

Ellers kan man bruge screencast-o-matic.com, som er en gratis online skærmoptager. Her kan du nemt vælge et område af skærmen, du vil optage, og derefter kan du gemme videofilen på din computer eller uploade den direkte til youtube.

Vil du optage lyd, så er audioboo.fm en god, online lydoptager. Desuden er der en simpel lydoptager på Windows-computere.

Hvad synes du om indlægget?