Med udsigten til at have 4. modul med en ikke særligt matematik-interesseret 1g (C-niveau) på en fredag, skulle der tænkes kreativt. Vi er godt i gang med eksponentiel vækst, så jeg lavede fem små eksamensspørgsmåls-lignende opgaver, der i overskrifter indeholdt følgende

  • generelt om eksponentiel vækst (betydning af a og b, graf, voksende/aftagende)
  • at finde forskriften når man kender to punkter
  • regression og modeller
  • logaritmer og ligninger
  • fordoblings- og halveringskonstant.

Med en del fraværende passede det med 5 grupper á 4 personer. Den ene gruppe bestod af de fire bedste elever, mens resten var delt tilfældigt, men så de sædvanlige grupperinger var splittet.
Grupperne fik nu til opgave at lave et mundtligt oplæg om deres emne samt eksempler. Det fik de de første 45 minutter til. Gruppen med de bedste elever fik emnet om fordoblings- og halveringskonstant. Det havde vi endnu ikke gennemgået, så jeg startede med at være hos dem og forklare lidt om det. Derefter gik jeg rundt blandt de andre grupper og svarede på spørgsmål.
Da det var sent på dagen havde jeg på forhånd reserveret i alt 5 lokaler, der tilmed lå tæt på hinanden. Så hver gruppe fik et lokale og ikke mindst en tavle at øve sig ved.
Efter de første 45 minutter skulle grupperne dele sig i to (jeg havde også lavet denne opdeling). Den ene halvdel blev i lokalet (stationært par), mens de to andre (roterende par) gik videre til et andet lokale. Nu skulle eleverne parvis lave deres oplæg og høre det andet pars oplæg. Derefter gik de roterende par videre til næste lokale, hvor et stationært par ventede. I alt nåede de at holde deres eget oplæg tre gange og altså høre tre andre oplæg. Jeg gik lidt og lyttede ved døren, for jeg havde ingen positiv indvirkning (snarere tværtimod), når jeg gik ind i et lokale. De blev nervøse og følte sig overvåget.

Eleverne roste timen og sagde blandt andet at det var

  • betryggende kun at fremlægge for to andre
  • rart at være alene (uden mig)
  • fedt at få et helt nyt emne (gruppen med de dygtige elever)
  • lærerigt at høre de andre
  • lærerigt at gentage oplægget
Jeg følte mig som lærer noget overflødig, og det er da også ved en tidligere lejlighed lykkedes at gennemføre en lignende time (2g A-niveau) uden min tilstedeværelse. Eleverne er faktisk glade for muligheden for at træne deres mundtlighed, og de gik ikke hjem, selvom det var fredag eftermiddag.
Men når eleverne synes godt om udbyttet, så er jeg tilfreds. Og jeg har store forventninger til på mandag, hvor  jeg skal gennemgå fordoblings- og halveringskonstant. For nu har de jo allerede fået det forklaret.
Hvad synes du om indlægget?