Årets træningsprojekt for 3.g’erne er ved at være slut, og det har faktisk været min allerførste gang (bl.a. pga. to gange barsel). I år valgte vi på mine to hold at bruge GoogleDocs til forløbet, og nu er det vist tid til at gøre status over den beslutning.

Alle eleverne har trænet konditionstræning (primært løb). Vi har lavet individuelle aftaler med enkelte elever, der pga. skader har måtte træne fx. styrketræning.

Eleverne skulle i starten af forløbet oprette et Google-dokument, som de delte med os (de to lærere). I dette dokument skulle eleverne

  • Lave målsætning og et træningsprogram for forløbet
  • Løbende evaluere deres træning
  • Om nødvendigt rette deres træningsprogram til
På den måde kunne vi som lærere følge med i elevernes træning og komme med gode råd til træningen. For mig som lærer har det fungeret godt, og jeg har nået at få et indblik i alle elevernes træning og tanker bag. I praksis kan det være svært at nå rundt om alle eleverne i undervisningen – specielt når de i dette forløb tilbringer en stor del af undervisningstiden med at løbe, og derfor har Google-dokumenterne givet mig et bedre overblik.
Ulempen er, at ikke alle afleverer (eller kun sjældent evaluerer). Men vi har fra starten gjort det klart for eleverne, at de løbende overvejelser er en del af bedømmelseskriterierne, så manglende evalueringer kan  få indflydelse på karakteren i sidste ende. 
Som supplement til løbet har vi (fordi mange elever langt fra kan løbe over 1 time) valgt, at der i den sidste halve time af hvert modul er fælles cirkeltræning. På den måde får vi også samling på folk, og vi har chance for at få snakket med dem, der har brug for råd og vejledning (udover det, der foregår via Google-dokumentet). Du kan finde god inspiration til cirkeltræning på motion-online.dk.
Hvad synes du om indlægget?