Godt nytår og undskyld for stilheden på bloggen. Det er ikke nemt at være aktiv blogger og barslende mor. Men jeg prøver. Så godt som jeg kan. Og her er så første indlæg i 2013.

Jesper von Seelen kommer i sin PhD med titlen “Læring, praksis og kvalitet i idrætstimerne” med gode råd til den gode idrætsundervisning. Et af rådene er at der skal spilles mindre fodbold.

Orker du ikke at læse hele PhD’en på 236 sider, så kan du i stedet læse de vigtigste konklusioner i denne artikel på videnskab.dk.

I artiklen fra videnskab.dk refereres afhandlingens 10 strategier til bedre idrætsundervisning:

  1. Synliggør undervisningens værdier for eleverne
  2. Fokuser på taktik/teknik i stedet for sejr/nederlag
  3. Inddel eleverne efter niveau
  4. Giv tydelige instruktioner
  5. Giv individuel feedback
  6. Variér aktiviteterne
  7. Skab en praksis, hvor eleverne tager hensyn til hinanden
  8. Modificér de klassiske boldspil og skab nye spil
  9. Inddrag eleverne mere
  10. Eleverne skal være med til at bestemme spillets fokus
Det er gode pointer at have i baghånden til både planlægning og afholdelse af undervisning. Om ikke andet kan det bekræfte dig i, at du allerede gør det rigtige.
På mit gymnasium har vi allerede taget punkt 8 til os, for vores første boldspil tager netop udgangspunkt i alternative boldspil, hvor eleverne skal analysere og udvikle. Det giver flere mulighed for at komme på banen.
Hvad synes du om indlægget?