Vi repeterer for tiden i min 3g (A-niveau), og min barselsvikar kom forbi for at repetere noget af det stof, hun har gennemgået med klassen. I dag var emnet differentialligninger, og det er et emne, eleverne har meget svært ved – i hvert fald når det kommer til den mundtlige dimension. Til den skriftlige eksamen kan de klare sig med deres CAS-værktøj – og det er de faktisk ret gode til.

Som supplement til en tavlegennemgang, havde min kollega lavet en række sedler med forskellige differentialligninger. Eleverne fik parvis en bunke sedler og skulle så finde ud af, hvilken type differentialligning  det var. De fire kategorier, som de har arbejdet med er

 • Stamfunktion y’=g(x)
 • Separation af de variable
 • Lineær differentialligning
 • Logistisk differentialligning


Der er flere muligheder for opsamling:

 • Den klassiske: Vi samler op på resultaterne på SmartBoard eller tavle:
 • Den med bevægelse: Tavlen inddeles i fire, og eleverne skal så placere deres sedler (med tape eller elefantsnot) i de fire kategorier (en væg eller opslagstavle kan også bruges). Gruppernes sedler er i forskellige farver, så bagefter tjekkes om de forskellige farver sedler alle er kommet på rette plads.
  ©TriciaWang
  • Den opdelte: Eleverne opdeles i mindre grupper og øvelsen laves for én gruppe af gangen på SmartBoard ved at trække ligningerne ind i de korrekte kasser på SmartBoardet.
  Hvad synes du om indlægget?