CAS-værktøjer er et emne, der diskuteres ofte blandt matematiklærere. Og især ved eksamenstid. Hvis du er medlem at facebookgruppen Matematiklærer i gymnasiet (stx, hf, htx, hhx, …) kan jeg anbefale at læse  denne tråd om CAS-værktøjer. Mange skriftlige censorer ser et bredt udsnit af elevernes evner og kan derfor udtale sig meget mere kompetent end mig, der kun har erfaringer fra min egen undervisning. Men jeg tillader mig alligevel at komme med nogle af mine erfaringer.

Siden jeg startede i 2006 har vi været gennem TI-89, TI-Interactive, TI Nspire og WordMat. Jeg var glad for TI-Interactive men har aldrig lært at elske Nspire. Til gengæld er jeg vild med WordMat, som er det bedste CAS-program til gymnasieelever, jeg hidtil har set. Jeg skal undlade at dvæle ved fortiden (TI-89 og Interactive) og i stedet koncentrere mig om nutiden – Nspire og WordMat.

Når jeg er meget begejstret for WordMat skyldes det blandt andet

 • Det er gratis!
 • WordMat er der, hvor eleverne er – nemlig i Word. De er fortrolige med at lave et pænt layout og så er der stavekontrol. Som matematiklærer ser man utrolig mange variationer af fx ordet differentialkvotient. 
 • Notationen er den, de kender. Det helt store plus er at de (modsat Nspire) kan bruge f ‘(x). Og så længe de har defineret f slipper de for at definere yderligere.
 • Der en en udemærket formelsamling til både matematik, fysik og kemi, som eleverne tilmed kan skrive videre på selv.
 • Statistik-funktionen er den bedste, jeg har set. Især den deskriptive statistik er godt tilpasset kravene i stx.
 • Sidelayoutet er pænt, og det er nemt at indsætte grafer mm. Desuden kan de bruge typografier til at få overblik over opgaverne i dokumentet og det er nemt at lave et sidehoved med navn mm. (se min elev-vejledning til skriftlig årsprøve).
 • MEN: WordMat virker ikke til Mac (med mindre man installerer Windows), og det betyder, at mine Mac-elever bruger Nspire. Jeg kan fint håndtere, at de bruger to forskellige programmer, men det tager længere tid, når jeg skal lave vejledninger til begge programmer.
Når jeg ikke er så begejstret for Nspire er det blandt andet fordi
 • Det koster penge. Især for C-niveau-elever er det et problem.
 • Man kan ikke bruge f ‘ notation. Det er faktisk ret bøvlet at lære (især de svage) elever at gøre det ordentligt.
 • Det er svært at lave et godt udskriftslayout. Derfor beder jeg mine elever aflevere i Word. Her indsætter de vha. skærmklip de relevante beregninger og grafer fra Nspire. Fordelen er, at de har lettere ved at lave et pænt layout (som i sidste ende kommer dem til gavn til eksamen) og det er meget lettere for mig at rette (se nedenstående).
 • Det er mere besværligt at rette i (for læreren). Jeg savner især kommentarer og genvejstaster. Jeg ved, at det kan løses med fx. Shortkeys, men jeg mener stadig, at Words rettekommandoer er meget lettere og mere brugervenlige for begge parter. Desuden er Shortkeys ikke gratis 🙁


Ja til CAS!
Jeg er generelt er glad for at eleverne har CAS-værktøjer, og jeg synes, de er gode til at bruge dem fornuftigt. Men det kræver, at man holder dem “i en stram snor” og opdrager dem helt fra starten af 1g til at skrive forklarende tekst. Jeg skriver relativt mange rettelser, men jeg har i min nuværende 3g oplevet, at det i det lange løb giver bonus. I den klasse har de fleste det man i fodboldverdenen vil kalde “et højt bundniveau”. De kan deres håndværk, men de kan også godt finde ud af at bruge det – fx ved at skrive forklarende tekst og forholde sig til de resultater, de får.
Læs mere om elektronisk retning (i stort set alle CAS-programmer) på Matematiklærerforeningens side om rettestrategier. Har du (og dine kolleger) brug for hjælp til at rette effektivt og elektronisk (med Word), så kommer jeg gerne forbi og giver tips.
Hvad synes du om indlægget?