Selvom jeg lige har fået fingrene i den vildeste guldgrube da jeg var på kursus i elevaktiverende undervisning, så måtte jeg aligevel finde på noget nyt, da jeg den anden dag skulle lære mine 1g’ere om enhedscirklen. Det blev til en stafet i flere omgange. Her er (i grove træk) timens forberedelser og forløb (inklusive nødvendige tiføjelser):


Lektie til eleverne: Medbring varmt tøj, vinkelmåler og passer.

Lærerens forberedelser: 

 • Lav kort med tallene -180, -175, …, 355, 360 (se mine, hvor der er 3×6 pr. A4-ark).
 • Lav desuden 10-20 kort med hhv. sin og cos. Disse skal være trykt på en anden farve papir end tallene (er på sidste side på linket ovenfor).
 • Laminer kortene, så du kan bruge dem igen (og igen).

Timens forløb

 • Vi går uden for til et område, hvor der er mange fliser/asfalt.
 • Jeg tegner med kridt en cirkel (ca. 1-2 meter i diameter) og derefter et koordinatsystem. Fortæller eleverne om enhedscirklen, retningspunkt og retningspunktets vinkel. Også negative vinkler omtales (kan evt. udskydes til efter Stafet 1)
 • Eleverne inddeles i grupper á 4-5 personer.
 • Lav en midtzone (grå) og bed hver gruppe om at tegne en enhedscirkel i ca. samme afstand fra midtzonen. Bed dem tegne koordinatsystemet, så y-aksen peger ind mod midtzonen.
 • I midtzonen placeres kortene med tallene fra -180 til 360.
6 grupper og en midtzone.
 • Stafet 1: 
  • En løber til midten og trækker et kort med en vinkel.
  • Eleven løber tilbage og placerer sig på det retningspunkt med den aktuelle vinkel.
  • De andre fra gruppen skal gætte vinklen (gætter bare løs).
  • Når vinklen er gættet beholder gruppen kortet (=1 point).
  • Den næste løber til midten efter et vinkel-kort.
 • Evt. stafet 1,5:
  • Nu med negative vinkler – disse kort tilføjes bunken i midten)
 • Teori
  • Forklaring af sinus og cosinus
 • Stafet 2: kortene med sin og cos tilføjes.
  • Samme som stafet 1, men nu skal eleven trække 2 kort – et vinkelkort og et med sin eller cos.
  • Når holdet har gættet vinklen skal eleven så markere sin eller cos ved at træde fra retningspunktet og vandret/lodret hen til y-aksen/x-aksen.
  • Se her, hvordan det foregår:
 • Teori:
  • Om at vinkler med samme cos/sin-værdi – altså at sin(v)=sin(180-v) og cos(v)=cos(-v).
 • Stafet 3:
  • Som stafet 2, men når vinkel og sin/cos er gættet skal hele holdet finde den vinkel, der har samme sin/cos-værdi.
 • Opgave: 
  • Alle holdene halveres og hver ny minigruppe tager et arbejdsark (se nedenfor).
  • Hver minigruppe trækker et vinkelkort i bunken og skriver tallet i parentesen i kolonnen til venstre.
  • Nu skal minigruppen forsøge at finde sinus til den vinkel ved at tegne og aflæse på deres enhedscirkel. De to minigrupper må deles om en enhedscirkel.
  • Derefter trækker minigruppen endnu en vinkel og skriver den på næste linje på arbejdsarket og finder cosinus til den fundne vinkel.
  • Sådan fortsætter minigrupperne til de har udfyldt de første to kolonner.
  • Nu går minigruppen indenfor og tegner en enhedscirkel på et millimeterpapir.
  • Derefter aflæser de sinus-  og cosinusværdierne på enhedscirklen.
  • Til sidst tjekker de deres aflæsninger med lommeregneren.
 • …og sådan gik der (næsten) et modul (90 minutter).
Hvad synes du om indlægget?