Opdateret maj 2022, da idrætsmusik.dk er lukket:

Vi laver træningsprojekt i 3g og en kollega tippede os om Andersens løbetest. Testen varer ti minutter, hvor eleverne løber mellem sidelinjerne i hallen (20 meter) i 15-15 intervaller. Vi har brugt testen i træningsprojektets første modul, og den fungerede fint. Vi skal teste eleverne igen i slutningen af forløbet.

En af fordelene ved testen er, at den er nem at afvikle og kun kræver en afmålt strækning på 20 meter, og for os, der har en hal, så passer det med sidelængden på en håndboldbane. Eleverne løber i 15 sekunder og holder derefter pause i 15 sekunder. Eleverne løber 20 gange, så testen varer 10 minutter. Jeg har lavet denne intervaltimer, så man nemt kan holde styr på tiden. Man kan også finde timere på YouTube – bare søg efter 15-15, men vær opmærksom på risikoen for reklamer undervejs. Du kan også bruge en app.

Du kan læse mere om Andersen-testen på motionsplan.dk, hvor du også kan se en instruktionsvideo og beregne kondital.

Hvis du vil lave testen, så har jeg to dokumenter, du kan bruge

  • et elevark (pdf) som eleverne bruger, når de skal tælle baner (distance)
  • et google regneark med to undersider (faner).
    1. indtast distance og få beregnet kondital og en tabel med distance og kondital
    2. indtast navne, køn og distance for en hel klasse og få et samlet overblik for klassen (kondital, gennemsnit og placering).
Vejledning til google regnearketFor at kunne indtaste i dokumentet skal du enten lave en kopi af dokumentet (Filer->Lav en kopi…) eller downloade arket som regneark (Excel eller OpenOffice) ved at trykke Filer->Download som->[vælg format].
Hvad synes du om indlægget?