Jeg fik vist ideen om kuvert-opgaver til Guldgrube-kurset, men Jes har også skrevet om det på sin blog. Ideen er, at man har en række kuverter med opgaver, som sendes rundt mellem eleverne. Her er det gjort i matematikundervisningen, men jeg forestiller mig, at konceptet sagtens kan bruges i andre fag (se nederst i indlægget).

Mit fokus var at få eleverne til at se på strukturen i opgaverne og genkende typen. Derfor foregik processen i to runder.

Indledende arbejde:

 • Jeg fandt en række typeopgaver inden for emnet (integralregning). Der var flere typer opgaver, men også flere opgaver af samme type.
 • Jeg printede opgaverne ud, så hver opgave stod øverst på et A4-ark.
 • Jeg lagde en opgave ned i hver kuvert (det tager lidt tid), men man kan også vælge at lade opgaven være uden på kuverten (det tager nok lidt mindre tid).
 • Eleverne skulle være sammen parvis, så antallet af opgaver var cirka det samme som antallet af elever (altså to pr. gruppe). 
Praktisk:
 • Eleverne må kun have blyant og viskelæder til denne del af opgaven – altså ikke computer/lommeregner.
 • Som udgangspunkt skal eleverne ikke bruger bøger/noter i første fase, men det kan være nødvendigt at tage det frem.
 • Efter første fase må eleverne tage computer frem.
 • Der skal bruges tre (eller fire) borde/placeringer til opgaverne
  • Bord 1: Kuverterne lægges her.
  • Bord 2 og 3 (og 4) bruges først senere (se herunder)
Første fase: Løsningsmetode (uden hjælpemidler):
  • Hvert par tager en kuvert og skal nu finde løsningsmetoden til opgaven. Den skriver de ned på opgavepapiret. 
  • Inden de lægger opgaven med løsningsmetoden tilbage i kuverten skal de have tjekket metoden hos læreren.
  • Parret skriver deres navne på kuverten og lægger den på bord 2. Derefter tager de en ny opgave fra Bord 1.
  • Når Bord 1 er tomt, går man videre til anden fase.

  Anden fase: Opgaveløsning (med hjælpemidler)

  • Parret tager nu en kuvert fra Bord 2, der IKKE står deres navne på.
  • Opgaven og løsningsmetoden læses igennem. Har man spørgsmål til metoden kan man spørge det par, der har lavet den.
  • Besvarelsen tjekkes hos læreren.
  • Hvis man supplerer med tredje fase skrives besvarelsen på papiret eller printes ud og lægges i kuverten.

  Tredje fase: Evalueringsfasen

  • To par udveksler deres besvarelse og retter dem.
  • Derefter giver de feedback til hinanden om besvarelsen – gerne med fokus på de fem kategorier fra skriftlig eksamen (Tekst, Notation og layout, Redegørelse og dokumentation, Figurer samt Konklusion).

  Andre muligheder

  Første fase kan også være opgaveproduktion, hvor eleverne skal finde på opgaverne.
  Som nævnt i indledningen tænker jeg at konceptet kan bruges i andre fag. Det kunne fx være grammatikopgaver, hvor eleverne i første fase ser på sætningen og finder ud af hvilke elementer, der indgår. Fx datid/nutid/… eller hankløn/hunkøn osv. Eller er første fase her, hvor eleverne finder på opgaverne – altså sætninger der skal oversættes.
  Hvad synes du om indlægget?