Jeg har tidligere skrevet om random-opgaver i GeoGebra, og jeg har nu brugt disse nogle gange. Dels til en prøve, hvor jeg nemt lavede fire forskellige versioner – og printede dem på fire forskellige farver papir. Alligevel fik jeg “gule” svar på en “blå prøve”.

Men jeg har også brugt dem til afleveringer – se herunder:

Sidelængderne er tilfældigt genereret, så eleverne får forskellige opgaver, men de kan stadig hjælpes ad med metoden.
“Men er det ikke besværligt at rette?” spurgte mine kolleger, og det løste jeg så smart, at jeg satte eleverne til at rette hinandens besvarelser. Parvis rettede de sammen et andet pars besvarelser – og dem der ikke havde afleveret var sammen med en, der havde, så deres makker-par havde kun en besvarelse at rette. 
Til retteprocessen fik de en eksemplarisk besvarelse fra mig og et retteark med fokuspunkter, som bl.a. var: 
  • Er der forklarende tekst undervejs? 
  • Er der et pænt og overskueligt layout? 
  • Er formlerne skrevet korrekt? 
  • Er beregningerne korrekte? 

Målet var primært at eleverne

  • blev opmærksomme på at metoden var den samme
  • (igen) lærte vigtigheden af at man skriver forklarende tekst
Og det synes jeg faktisk at de gjorde 🙂
PS. Du kan se opgaven på GeoGebraTube – den anden opgave ligner, men her er det bare hypotenusen og en katete, der er kendt.
Hvad synes du om indlægget?