En af mine idrætskolleger introducerede mig for nyligt for konceptet “Lav 1000 gentagelser”, som han havde lavet i et idrætsmodul. Her skulle eleverne hver især nå 1000 gentagelser af udvalgte øvelser. Jeg tænkte at det koncept burde kunne overføres til matematik, så da mine elever i går krævede undervisning uden computer, fordi de skulle direkte videre på studietur, så blev det anledningen til at få udviklet og testet konceptet til matematik.

Jeg fandt min opgave-mappe med opgaver fra matx.dk frem og satte point på hver opgavetype (2-5-10 point). Jeg noterede point på en post-it, som jeg satte på hver plasticlomme med opgaver. Og så vurderede jeg at 500 point ville være et realistisk mål for del aller-hurtigste. Jeg satte det bevidst lidt højt, for det ville være træls, hvis nogen nåede målet allerede efter 45 minutter.

Da timen startede rullede jeg tre store whiteboards ind i lokalet og delte hver side ind i 6 felter, og hver elev skulle have et felt, hvor de skrev deres navn og løbende skrev deres “tjente point” og sum på.

pointtavle

Jeg tog plasticlommerne med opgaver ud af mappen og lagde dem frem på katederet, og så var det bare om at gå i gang.

Min 8-årige datter havde skrevet pointtallene på de fleste sedler 🙂

Eleverne valgte selv opgaver, men jeg havde dog sat et max på 5 opgaver af samme type. Der var facit til de fleste opgaver, og jeg overlod det helt til eleverne at tjekke og give point, så jeg brugte i stedet tiden på at hjælpe eleverne, hvis de var gået i stå.

Og sådan regnede eleverne løs i et helt modul (95 minutter), og de fik i alt mellem 122 og 400 point, med et gennemsnit på 177 og øvre kvartil på 183. Jeg har lavet et boksplot over pointfordelingen her:

Konklusionen er, at det var en ret fin øvelse, som kan bruges til repetition af flere emner eller med et begrænset udbud af opgavetyper. Men jeg tænker at jo færre opgaver, jo mindre tid bør man bruge. Min oplevelser var, at det ikke blev trivielt at regne i 90 minutter fordi der var så mange forskellige typer opgaver (helt fra eksponentiel vækst til integration ved substitution).

Mens eleverne regnede prøvede jeg noget nyt og satte musik på – første 45 minutter var det instrumentalversion af de 100 mest populære sange fra Højskolesangbogen, som ligger i de fleste streamingtjenester (man skal dog være opmærksom på at “Den danske sang er en ung blond pige” er på listen ;-). I i de sidste 45 minutter var det en af elevernes playliste med musik fra 80’erne (!) vi hørte. Men det var rigtig hyggeligt med lidt baggrundsmusik til.

Næste gang vil jeg overveje om…

  • … jeg selv skal være med (en del af tiden)
  • … eleverne skal arbejde i hold, der dyster mod hinanden. Her kunne man finde lidt mere komplekse opgaver (fx de vejledende eksamensopgaver til første delprøve)
  • … eleverne skal skrive besvarelserne på en whiteboardtavle
  • … der skal være en form for tjek af svar.
Hvad synes du om indlægget?