Det er terminsprøvetid for sidste gang med den gamle reform, og jeg har brugt tid på at lære mit matematik C->B-hold at lægge en god taktik til eksamen. De skal selvfølgelig træne opgaver, men derudover er der tre fokuspunkter: Gode standardbesvarelser, Lægge taktik og Damage prevention.

1) Gode standardbesvarelser

Vi har i et stykke tid arbejdet med layout, og nu hvor det for langt de fleste er på plads, har vi rettet fokus på at få de sproglige formuleringer præcise  og fyldestgørende. Derfor har jeg haft fokus på typeopgaver, hvor eleverne kan se værdien at få lavet teksten god første gang, fordi den så kan bruges igen. Det har været en god motivation for eleverne at se et klart formål med at rette til igen og igen for så at få en perfekt besvarelse. Når jeg har rettet afleveringer, har eleverne brugt kommentarerne til at rette deres standardbesvarelse, som ligger i deres personlige sektion i OneNote og dermed er nem at finde igen.

2) Lægge taktik for opgaveløsningen

De seneste afleveringer har jeg udleveret på papir i et modul og eleverne har så fået 15-30 minutter til UDEN COMPUTER at danne sig et overblik over opgaverne og skrive ned, hvordan de skal løses, når de tager computeren frem. På den måde har eleverne allerede en løsningsstrategi inden de åbner computeren. Min umiddelbare oplevelse er, at de svageste elever har følt byrden ved at skulle lave en aflevering mindre, fordi de ved, hvad de skal gøre, når de kommer hjem. De dygtige elever minimerer deres metodefejl, fordi de overvejer løsningsmetoden grundigt (eller grundigere) inden de går i gang. Middeleleverne oplever lidt af begge dele.

Forud for terminsprøven har jeg udstyret eleverne med hver et skema, med 14 rækker – en pr. delopgave fra anden delprøve (skema til A-niveau med 19 rækker). Skemaet ser således ud (dog med flere rækker):

Efter første delprøve er opgaven til eleverne:

 1. Udfyld skemaet med opgavenumre og delopgavebogstaver.
 2. Udfyld – hvis du kan – en overskrift eller løsningsmetode til de enkelte delopgaver – fx regression, tangentligning eller trekantsopgave.
 3. Noter på listen, hvilke opgaver, du
  • Sagtens kan løse 🙂
  • Nok godt kan løse 😐
  • Ikke kan løse 🙁
 4. Gå i gang med de opgaver, du sagtens kan løse.
 5. Noter på listen, hvor langt du er med opgaven, fx med følgende kategorier:
  • Færdig 🙂
  • Færdig, men har måske regnet forkert 😐
  • Begyndt, men ikke færdig 🙁
 6. Opdater listen løbende gennem prøven

3) DAMAGE PREVENTION

Det sker jo at elevernes computere eller programmer pludseligt lukker ned, så jeg har lavet disse gode råd til damage prevention for mine elever. Måske er jeg en overbeskyttende lærer (mor), men jeg er typen, der går med livrem og seler. Og beder mine elever om det. Så her er hvad jeg har sagt (og skrevet) til dem:

 • [før prøven] Lav en mappe, der hedder Terminsprøve. [før prøven]
  Her gemmer du alle dokumenter, der hører til terminsprøven.
 • [før prøven] Lav et Word-dokument, du kalder Terminsprøve samlet.
  Her skal der være sidehoved med navn mm. og sidetal.
 • Lav opgavebesvarelserne i hver sit dokument (kaldet Opgave 7, Opgave 8, …
 • Lav et sideskift til sidst i hvert dokument (Ctrl Enter på PC og Cmd Shift Enter på Mac). På den måde bliver der ny side ved hver opgave.
 • Hvis du bruger GeoGebra:
  • Lav en GeoGebra-fil til hver opgave. Filen gemmes (naturligvis) i mappen Terminsprøve
  • Navngiv filen efter opgavenummeret, så du let kan vende tilbage til det, hvis du går tilbage til opgaven.
 • Når du er færdig med en opgave, eller du bare går videre til en ny opgave, lukker du word-dokumentet (og gemmer det).
 • Der må altså kun være ét opgave-dokument åbent ad gangen.
 • Gem mappen Terminsprøve (mindst) en gang i timen på et USB-stik.
  I tilfælde af at din computer bryder sammen kan du arbejde videre på en låne-computer.
 • Til sidst åbner du dokumentet Terminsprøve samlet. Her samler du teksten fra opgave-dokumenterne på følgende måde:
  • Tryk på
   • Fanen Indsæt
   • Objekt (på pilen ved siden af)
   • Tekst fra fil
  • Vælg opgave-dokumenterne (tjek at de står i rigtig rækkefølge)
Hvad synes du om indlægget?