I sidste uge delte jeg mine tekniske tips og tricks til funktioner af to variable med GeoGebra og nu er det så blevet tur til vektorfunktioner (parameterkurver). Også i dette nye emne har jeg brugt GeoGebra og har undervejs i forløbet udarbejdet en vejledning.

Ret hurtigt stødte jeg på et problem, da jeg ville definere fukntionerne for hhv. x(t) og y(t) fordi GeoGebra ikke accepterer disse navne. Min lavpraktiske løsning blev at kalde dem x1(t) og y1(t), og det er derfor den notation, der er brugt i vejledningen. Når jeg vælger at definere de to koordinatfunktioner er det for at kunne regne med dem særskilt – fx sætte dem eller deres afledte lig med 0.

Vejledningen har jeg – lige som den om funktioner af to variable lagt i holdets klassenotesbog, så eleverne nemt kan finde tilbage til den, når de får brug for den.

Du kan hente oversigten som pdf her: Parameterkurver med GeoGebra.

Hvad synes du om indlægget?