Jeg skrev i sidste kapitel om hvordan man kan samskrive i et (Word)dokument via Teams. Det prøvede jeg af i torsdags med min 2g-klasse, som i grupper skulle lave en fælles matematikaflevering. Det var faktisk lidt en nødplan, fordi jeg ikke ville starte et nyt emne op her i sidste modul før ferien, og jeg ville ikke – som jeg ellers plejer – afslutte forløbet med en skriftlig prøve. I stedet tog jeg udgangspunkt i den aflevering, de afleverede dagen før og bad dem lave én fælles besvarelse af opgaverne.

Faktisk var der ikke tale om samskrivning, fordi vi i matematik har brug for at kunne skrive formler og bruge tilføjelsesprogrammet WordMat. Derfor er man nødt til at arbejde i app’en og der er samskrivning ikke mulig. Derfor måtte jeg i stedet vælge én til at skrive i Word. Men fordelen ved at placere Word-dokumentet i kanalen er at både jeg og de øvrige gruppemedlemmer efterfølgende har adgang til dokumentet.

Jeg delte eleverne i grupper á 3 personer og gav hver person en rolle. En skulle være mødestarter i gruppens kanal, en skulle skrive besvarelsen i det (tomme) Word-dokument, jeg på forhånd havde lagt i kanalen, og den sidste skulle lave beregninger i Geogebra. Opgaven og beskrivelsen kan du se herunder:

Det med at give eleverne roller i gruppearbejde er måske endnu mere relevant og bliver mere tydeligt når der arbejdes virtuelt. I dette tilfælde kunne det fx være den fagligt svageste, der skulle være GeoGebra-taster, og dermed var de to andre afhængige af, at få hjulpet GeoGebra-tasteren til at løse opgaverne. Og det uden at de har mulighed for selv at trykke på kammeratens computer, fordi den ikke er inden for rækkevidde. De kan selvfølgelig dele skærm i Teams og anmode om at overtage styringen, men jeg har ikke indtryk at, at det skete.

Som de øvrige gange med gruppearbejde kaldte grupperne på mig, når de havde brug for hjælp og når ingen kaldte cirkulerede jeg blandt grupperne og kiggede med i processen.

ONsdag

Nu startede jeg faktisk dette indlæg med ugens sidste modul, men I skal ikke snydes for det første. Her skulle eleverne repetere beviset for afstanden mellem punkt og linje, som jeg havde vist i sidste uge (ved at dele OneNote og tegne undervejs). Eleverne skulle selv gennemgå beviset på papir og filme det med deres mobiltelefon. Videoen skulle så uploades til Stream og lægges i elevens personlige sektion i OneNote. Formålet er, at eleverne nu har beviset liggende til hvis de skal bruge det til mundtlig årsprøve eller eksamen. Vi taler tit om, at mange beviser kan være nemmere at forstå live eller på video end ved at læse det på skrift. Derfor arbejder vi med at organisere noter og ofte supplere dem med videoer.

En del elever var usikre på beviset og de blev hængende i mødet, og så lavede jeg en hurtig gennemgang af beviset. Dem, der var klar til at gå i gang med beviset, forlod mødet efter min instruktion.

Eleverne fik ro og fred til at lave opgaven offline, og der var ingen tidsfrist på opgaven. De skulle blot komme tilbage til mødet, når de var klar. Nogen vendte tilbage for at stille spørgsmålet til beviset, andre kom først tilbage, da de var færdige.

Til resten af modulet havde jeg planlagt opgaver inden for samme emne på abacus.dk. Så når eleverne vendte tilbage til mødet sendte jeg dem videre til abacus.

 

Hvad synes du om indlægget?