Måske kommer dette indlæg for sent for i år, for mange SRP-eksaminer er allerede overstået, men jeg vil alligevel dele mine erfaringer med den forudgående kontakt mellem vejleder og censor. Her er det min oplevelse, at vi kan drage fordel af vores Corona-erfaringer med virtuelle møder.

Planlægningen

Jeg så en kollega, der skulle være SRP-censor, skrive at det “har taget en arbejdsdag” at planlægge samtaler med vejlederne. Det gjorde det (heldigvis) ikke for mig. Jeg fik nemlig en god ide fra en censor, som jeg skal have en SRP-eksamen med. Han sendte et link til et Google-sheet med datoer og tidspunkter og bad os plotte os ind på et tidspunkt, der passede os. Jeg kopierede straks ideen, og lavede et tilsvarende dokument til samtalerne med de vejledere, jeg skulle have SRP-censur med. Jeg valgte dog en lidt mere sikker (og formentlig GDPR-godkendt) løsning, idet jeg lavede et Excel-ark (online) og delte det (kun) med de seks vejledere (via deres mail). Jeg sendte dem efterfølgende en mail med et link til dokumentet, og bad dem skrive sig på der. Og mindre end 24 timer senere havde alle meldt tilbage, så mit arbejde bestod kun i at oprette dokumentet og skrive én mail. Jeg har lavet denne video, hvor jeg viser, hvordan man opretter og deler sådan et online-Excel-ark.

Samtalerne

Jeg har haft samtaler både via telefon og Teams og jeg må indrømme, at jeg klart foretrækker Teams (eller lignende platform), hvor vi kan se hinanden. Det samme sagde en af de eksaminatorer, jeg talte med, og som også havde prøvet begge dele. Heldigvis har vi jo alle lært at oprette videomøder under Corona-tiden og i begge de mest udbredte platforme, Google Meet og Microsoft Teams, kan man sagtens oprette møder med eksterne deltagere. I Google Meet deler man møde-linket og i Teams opretter man et møde og inviterer eksaminator/censor med email (se herunder). Man kan også kopiere mødelinket nederst i begivenheden (Deltag i Microsoft Teams møde).

Hvad synes du om indlægget?