Jeg har tidligere skrevet om tegn og gæt med andengradspolynomier, og nu har jeg udvidet med nye kort, der er lidt i samme genre, nemlig polynomier af højere grad.

Her får eleverne grad og antal rødder, og så skal de tegne en mulig graf, og få deres makker til at gætte både grad og antallet af rødder.

Jeg varierer mellem forskellige versioner til afviklingen, og har tidligere delt eleverne i par, og så har 2 par dystet ved én tavle, hvor de skiftes til at tegne og gætte. Parret får point pr. rigtigt gæt (dvs. op til to point pr. kort).

Ulempen ved denne form er, at konkurrence-momentet ikke bliver så tydeligt, da parrene skiftes til at gætte, og derfor har jeg tænkt på andre modeller:

  • Tre personer dyster ved én tavle, og de skiftes til at være tegner, gætter og dommer. Tegner og gætter får point pr. rigtigt gæt (dvs. op til to point pr. kort).
  • Fire personer dyster ved én tavle, og de skiftes til at være tegner, gætter1, gætter2 og dommer. Tegner og den der gætter får point pr. rigtigt gæt (dvs. op til to point pr. kort).
  • Den oprindelige version, men med tid på. En elev skal have computer med og starter et skak-ur på fx 5 minutter. Nu skal holdet nå at gætte så mange som muligt på den afsatte tid.

Du kan se og hente kortene til Tegn og gæt med polynomier af højere grad herunder:

Hvad synes du om indlægget?