I sidste modul inden efterårsferien ville jeg gerne afrunde differentialligninger med min 3g-klasse, og da ideen kom til mig ret sent fik jeg travlt med at sætte et analogt escape room sammen. Endnu en gang blev Erik Knudsens opgaveside min redning, for her fandt jeg 5 disse opgavetyper, der hver kunne gøre det ud for en del af modulets escape room (nummeret henviser til Erik Knudsens opgavenumre):

  1. Linjeelementer (6.1) 10 opgaver
  2. Undersøg løsning (6.2) 8 opgaver
  3. Tangentligning (6.3) 8 opgaver
  4. Logistisk vækst (øvre grænse og maksimal væksthastighed) (6.4) 8 opgaver
  5. Separation af de variable (6.18 og 6.19) 10 opgaver

Jeg printede hver del på et A4-ark og jeg printede et ark til hver gruppe af de første 4 poster – til de to sidste nøjedes jeg med halvdelen, men jeg var i nærheden af en printer, hvis jeg kom i bekneb.

Koderne sammensatte jeg af summen af konstanterne fra hver opgave, og når det drillede, så hjalp jeg de grupper, der var længst bagud. Opgaverne fra Erik Knudsen kommer med facit, så det var ret let at beregne summerne til koder og tjekke elevernes facit, når summerne ikke var korrekte.

Vi brugte cirka en time og den hurtigste gruppe nåede akkurat igennem.

Du bruge mine opgaver til de fem dele (de er hver på to sider) og facit er på de sidste fem sider.

Hvad synes du om indlægget?