Som repetition af vigtige begreber og formler til eksamen uden hjælpemidler bruger jeg vendespil (memory) og online-arkadespil.

Vendespil 
Hvordan? Eleverne sidder i grupper á 2-4 personer og skiftes til at vende to kort. Finder man et match må man vende endnu to kort. Finder man ikke et match går turen videre. Til sidst kan grupperne konkurrere mod hinanden ved at vende alle kortene om og så se, hvilken gruppe der hurtigst kan parre kortene korrekt (det kan også være en start-opgave, hvis eleverne er svage eller det er tidligt i forløbet).

Hvad? Indtil videre har jeg prøvet det af med to emner,

 • Andengradspolynomier & differentialregning
  • andengradspolynomium og forskrift
  • “andengradsligning” og selve ligningen
  • størrelsen af diskriminant og antallet af rødder
  • diverse funktioner og deres differentialkvotient
  • noget om maksimum/minimum og f ‘.
  • tangentligning
  • fortegnslinje og ekstremumspunkter
 • Sammenhænge og lineær vækst
  • ligninger for sammenhænge (lineær, proportionalitet, omvendt proportionalitet)
  • formler (fx a når to punkter er kendt)
  • ligning og graf
  • ligning og tabel
  • tabel og graf

Eksempler: Du kan se mine sedler her:

Online repetitionsspil
http://www.classtools.net/education-games-php/quiz kan du nemt lave et online-spil med dine spørgsmål og svar.
Hvordan? Jeg lavede først en version med en række spørgsmål om det aktuelle emne (procent- og rentesregning), som eleverne prøvede at spille. Når man har indtastet spørgsmål og svar kan spillerne selv vælge, hvilken type spil, de vil spille (med mindre forfatteren har valgt spiltype).
 • Matching Pairs (vendespil)
 • Wordshoot (skyd det rigtige svar)
 • Flashcards (huskekort)
 • CannonBall Fun (sigt og ram det rigtige svar med kanonen)
 • Manic Miner (Du skal styre Willy hen til det rigtige svar) – svært at få ram på de rigtige svar.
Husk når du laver spillet
 • skriv først spørgsmål og svar i Word og kopier dem derefter ind på siden.
 • sæt en kode på, så eleverne ikke kan redigere.
 • gem spillet og vælg Play.
 • Tryk på i nederste højre hjørne og kopier derefter linket.
 • lad svarene ligne hinanden, så det bliver sværere at finde det rigtige svar. Fx kan alle svarene være tal.
 • man har ikke lang tid til at svare, så det må ikke være lommeregner-krævende beregninger.
Gruppearbejde
Efter eleverne selv havde prøvet at spille mit spil skulle de i grupper selv lave et spil. Derefter skulle de bytte spil med en anden gruppe, spille hinandens spil og give hinanden kritik.
Gode råd til gruppearbejdet
  • Lav klare regler for emnet
  • Mind eleverne om, at der skal være et klart og entydigt svar på spørgsmålet (nogle kan have en tendens til at fjolle).
Hvad synes du om indlægget?