På min skole har vi efterhånden haft en del indsatsområder, når det kommer til IT – fx elektroniske afleveringer, virtuel undervisning og SmartBoards i alle lokaler. Men som det ofte er med IT, bliver disse målsætninger hurtigt forældede (læs: en selvfølge), og derfor skal vi hele tiden tænke nyt.
Nogle skoler lokker fx med papirløse klasser eller iPads til alle. En jungle af attraktive tilbud, som skal lokke nye kunder i butikken. Også hos os har vi (igen) diskuteret, hvilken IT-strategi vi skal lægge.

I mine øjne skal vi satse på flertallet. Vi kan altid samle de mest IT-stærke elever og lærere i én klasse, men hvad med de andre klasser?

Og hvordan kan man være papirløs, når der stadig er ting, der nødvendigvis skal foregå på papir? I matematik er en del af den skriftlige eksamen håndskrevet, og så vidt jeg ved, gælder det samme i engelsk. Og der er bare kemiske formler og matematiske beviser, der er hurtigst at klare med blyant og papir.

En iPad til alle elever vil helt sikkert medføre, at vi skal have flere IT-teknikere ansat til support, og erfaringerne fra Odder (hvor alle folkeskoleelever har fået en iPad) viser, at det kan være en meget dyr omgang – i Odder er regningen indtil videre på 100.000 kr. for reparationer og flere forældre har oplevet app-regninger på flere tusinde kroner, fordi deres kreditkortoplysninger er blevet gemt på ungernes iPad. Læs historierne her: iPadsomkostninger overrasker kommune og Skolebørn laver kæmpe-regninger på ipad.
Og hvem siger, at vi kan få alle lærere til at bruge den i undervisningen? Jeg vil i matematik helst være fri, fordi en bærbar computer kan så meget mere, og det er altså tungt at skrive meget tekst på en touchskærm.

http://rlv.zcache.com/90_90_button-p145477864632369352en8go_400.jpg

Mit motto hedder 90-90
90 % af vores elever skal opleve relevant og læringsfremmende brug af IT 90 % af tiden. Når vi sætter os mål, skal det være for flertallet – og det skal være et mål, der er realistisk set ud fra et læringsmæssigt perspektiv. Måske skal tallene justeres, men vi skal nå mindst 90% af eleverne med vores mål. Det vigtigste er, at størstedelen af vores elever oplever det samme høje niveau – uafhængigt af klasse, studieretning og lærere.

Hvad synes du om indlægget?