Mens jeg var på barsel, læste jeg en artikel i Politiken om projektet “Gymnasiet tænkt forfra“. Et af kodeordene er, at læreren kun må tale 7 minutter(!) af gangen. Det prøver jeg nu at tænke ind i min undervisning – primært ved at dele teorien op i korte bidder og lave opgaveregning indimellem.

Derfor har jeg inden timen lavet en plan over, hvor eleverne skal sidde, således at de hurtigt kan arbejde sammen op opgaverne uden at skulle skifte pladser. Jeg er lige begyndt, men jeg skal nok skrive mere om emnet, når jeg har fået mere erfaring med det.

Medbring tusch og papir
Ofte kan det være svært at nå rundt til alle elever for at tjekke, at de har fået regnet opgaverne. Derfor fik mine elever som lektie, at de skulle medbringe (sprit)tusch og papir. Jeg gav dem små korte opgaver på tavlen, og så skulle de skrive svaret på deres papir og holde det op. På den måde blev alle eleverne aktiveret, for de skulle jo producere et resultat. Opgaverne omhandlede forståelse af procenter (optakt til eksponentiel vækst), og krævede ikke lommeregner. Man kan også lave det som små tjek af den teori, man lige har gennemgået eller en lektie. Man kan også bruge metoden til træning af korte opgaver uden hjælpemidler.

Hvad synes du om indlægget?