Noter
Som censor skal man skrive noter fra alle eksaminationer, og derfor kan det være en god ide at have godt styr på noterne. Da man samtidig skal holde styr på tiden, så har jeg lavet et sidehoved, hvor der er plads til de nødvendige oplysninger.

Hjemmefra har jeg udfyldt navn på gymnasiet og printet det nødvendige antal eksemplarer ud. For at lette arkiveringen har jeg printet det på første side af en A3-folder, og så lægger jeg de ekstra notatark ind i omslaget. Dermed er der ét omslag pr. elev. 
På omslaget skriver jeg også tidspunkter for trækning, eksaminationsstart og -slut, så jeg har styr på tiden. Det er specielt rart, hvis der er opstået forsinkelser, og man ikke kan bruge den udleverede plan.

Toilet
Husk på forhånd at orientere dig om, hvor det nærmeste toilet er i forhold til eksaminationslokalet. I hvert fald som højgravid er det stort set umuligt at holde sig indtil frokost, og så er det godt at kende den hurtigste løsning.

Vådservietter
Som tavlevisker (især i matematik) får man let tørre hænder, og derfor kan en pakke vådservietter gøre underværker undervejs.

Hvad synes du om indlægget?