Det er en evig kamp at lære eleverne, at de skal skrive forklarende tekst til deres besvarelse af skriftlige matematikopgaver. Også selvom det i enhver eksamensopgave står meget tydeligt. Her hedder det blandt andet at, der i besvarelsen skal være

  • en forbindende tekst fra start til slut, der giver en klar præsentation af hvad den enkelte opgave og de enkelte delspørgsmål går ud på
  • en redegørelse for den anvendte fremgangsmåde, herunder den eventuelle brug af de forskellige faciliteter, som et værktøjsprogram tilbyder
  • en afrunding af de forskellige spørgsmål med præcise konklusioner, præsenteret i et klart sprog og med brug af almindelig matematisk notation.
For nogle år siden fandt jeg på at give eleverne en aflevering, hvor jeg havde lavet alle opgaverne. Men kun beregningerne. Eleverne fik så opgaverne udleveret samt et word-dokument med alle mine beregninger. Opgaven for eleverne var så at fylde ud med forklarende tekst rundt om mine beregninger. I opgavesætte var en bred vifte af opgaver – blandt andet beregning af monotoniforhold og en regressionsopgave. I dag ville jeg nok tilføje en trigonometri-opgave, hvor WordMats trekantsløser er brugt.
I matematiklærernes facebookgruppe har vi diskuteret netop dette emne, og en lærer fra HTX gjorde opmærksom på, at der i HTX-eksamenssættene er sådan en type opgave. Du kan se nogle eksempler på disse opgaver her: Opgave 5Opgave 4 og Opgave 2 (linket åbner et pdf-dokument, og så skal du bladre til det nævnte opgavenummer).

Hvad synes du om indlægget?