Jeg har lavet nogle interaktive opgaver, der forhåbentlig giver eleverne en forståelse af andengradspolynomier. Opgaverne er samlet på et google-website og består af videovejledninger til GeoGebra og opgaver. De skal besvares i et google-dokument, som eleverne starter med at downloade. Hvis de er logget ind på google kan de også lave en kopi af dokumentet og dermed lave besvarelsen i deres eget google-dokument.

Herfra klikker de sig til den første opgave og derefter resten af opgaverne. Eleverne får selvfølgelig brug for at spørge om hjælp undervejs, men hører de godt efter i videoerne burde de ikke have de store problemer. Alle sidetal og opgavenumre henviser til Vejen til Matematik B2 af Fogh & Nielsen.

PS. Når jeg kræver at eleverne efter hver pause skal “gå en runde”, så hænger det sammen med min skoles nye lektionsstruktur, hvor hvert modul er 95 minutter UDEN indlagt pause. Derfor indlægger jeg pauser, hvor jeg bestemmer, hvad eleverne skal. Det er (stort set) altid pauser, hvor eleverne skal bevæge sig – og helst udendørs. Mine elevers evaluering af disse pauser er god – de er glade for, når pauserne (som her) kommer naturligt, når de er færdige med en opgave og ikke på et bestemt klokkeslet.

Hvad synes du om indlægget?