Min kollega fik på et kursus inspiration til at bruge mobile tavler i (matematik)undervisningen. Han er typen, der handler hurtigt, og derfor søgte (og fik) han straks penge fra budgettet. Nu har vi så syv whiteboardtavler på hjul, og jeg har allerede brugt dem med stor succes.
Pt. har vi delt dem i to (4 stk. samt 3 stk. og en gammel kridttavle), som er placeret to forskellige steder på skolen. Til hvert sæt hører en værktøjskasse med tusser og svampe. Med 4 tavler kan 8 grupper være i gang, fordi der kan stå en gruppe på hver side af tavlen. Se selv:

Mine elever har (indtil videre) brugt dem til opgaveregning og bevisgennemgang.

  • Opgaveregning: Eleverne regner og forklarer. 
    • Det er en god ide at forbyde eleverne at have deres noter med (for at lægge vægt på forklaringen). Så skiftes de lyttende elever til at have funktionen som “lommeregner-taster” eller “resultat-oplæser”.
  • Bevistræning: Mine 1g-elever var meget begejstrede for at bruge tavlerne, og det var trygt for dem kun at skulle fremlægge for 2 andre – og ikke hele klassen. Og så er de generelt glade for at træne til eksamen.
Jeg tænker også, at tavlerne kan blive populære, når der skal læses til mundtlig eksamen. 
Hvad synes du om indlægget?