Vi laver træningsprojekt i 3g og en kollega tippede os om Andersens løbetest. Testen varer ti minutter, hvor eleverne løber mellem sidelinjerne i hallen (20 meter) i 15-15 intervaller. Vi har brugt testen i træningsprojektets første modul, og den fungerede fint. Vi skal teste eleverne igen i slutningen af forløbet.

En af fordelene ved testen er, at

Du kan læse mere om Andersen-testen på idrætsmusik.dk, hvor du også kan se en instruktionsvideo samt downloade eller streame musikken til testen.

Hvis du vil lave testen, så har jeg to dokumenter, du kan bruge

  • et tælleark (pdf) som eleverne bruger, når de skal tælle baner (distance)
  • et google regneark med to undersider (faner). 
    1. indtast distance og få beregnet kondital og en tabel med distance og kondital
    2. indtast navne, køn og distance for en hel klasse og få et samlet overblik for klassen (kondital, gennemsnit og placering).
Vejledning til google regnearketFor at kunne indtaste i dokumentet skal du enten lave en kopi af dokumentet (Filer->Lav en kopi…) eller downloade arket som regneark (Excel eller OpenOffice) ved at trykke Filer->Download som->[vælg format].
Hvad synes du om indlægget?