OK, det er kun lige blevet marts, men eksamensplanlægningen er i gang, og derfor blev mine kolleger og jeg for bedt om at komme med ønsker til årsprøver. De fleste er skemalagte for studieretningerne, men der bliver ofte plads til mundtlige årsprøver.
Det skete sidste år, da jeg fik hele min 1g-klasse (B-niveau) til mundtlig årsprøve. Jeg har haft dårlige erfaringer med elever, der sjoflede sådan en årsprøve og mødte nærmest uforberedte op, så jeg besluttede mig for at holde dem lidt i hånden i starten.

Forberedelsesdag
Jeg fik opbakning fra ledelsen til en obligatorisk forberedelsesdag ca. en uge før første prøvedag. Her fik eleverne udleveret spørgsmålene og skulle derefter danne grupper.
Hver gruppe trak et eksamensspørgsmål, som de skulle forberede grundigt.
Vi havde heldigvis lokaler nok, men hvis jeg skal gøre det igen, kan jeg bruge vores nye mobile tavler.
Efter grupperne havde forberedt og øvet deres spørgsmål dannede jeg matrixgrupper (3-4 personer). Her skulle hver elev så fremlægge sit spørgsmål for de andre i gruppen, som (selvfølgelig) måtte stille spørgsmål og kommentere.
Derefter vendte de tilbage til de selvvalgte gruppe, som nu skulle arbejde med de resterende eksamensspørgsmål.
Desuden var der tid til at stille spørgsmål til mig og til at lægge en plan for perioden frem til selve prøven.
Du kan se mit udkast til dagsprogram her.

Se en anden
Jeg gjorde det obligatorisk for eleverne at se mindst to andre fra klassens prøve. Jeg sendte en seddel rundt på forberedelsesdagen, hvor hver elev skulle skrive navnene på de elever, de skulle ind og se. Og det var et krav, at de havde spurgt personen om lov først. Det er mit indtryk, at de fik noget ud af det – især dem, der var inde og observere i god tid inden de selv skulle op.

Hvad synes du om indlægget?