Vi har haft om normalfordelingen, og til opgaveregning lavede jeg en konkurrence. Eleverne var sammen parvis med én computer pr. par. De skulle bruge GeoGebras sandsynlighedslommeregner til at løse opgaverne, men man kan også bruge fx WordMats Excel-ark til normalfordeling.

Jeg brugte 9 opgaver (opgave 416,418-425 i Gyldendals Gymnasiematematik arbejdsbog B2), som jeg på forhånd havde kopieret i tre eksemplarer og lamineret.

Vi gik ud i skolens fællesområde, hvor hvert par fandt en plads, og jeg placerede mig centralt sammen med opgaverne. Parrene hentede nu en opgave, regnede og kom og fik tjekket facit. Havde de regnet rigtigt, fik de point – 1 pr. delspørgsmål. Pointene samlede jeg på dette pointark:

Konklusion
  • Det var en succes: Eleverne gik vildt op i at få samlet flest point, og de begyndte faktisk at være taktiske, når de valgte opgaver. 
  • Der blev lidt kø, da eleverne skulle have tjekket facit. Jeg overvejer en teknisk løsning så eleverne selv kan tjekke løsningerne. Har du et godt forslag?
  • Jeg skal være skarp på at definere antallet af decimaler, og at afrundingen skal være korrekt. På grund af køen ved facit-tjek orkede jeg ikke at sætte ind her, men da facitlisten har tre decimaler, er det oplagt at bede eleverne svare sådan.
Hvad synes du om indlægget?