For nogle dage siden skrev jeg om, hvordan jeg med succes havde lavet omlagt skriftligt arbejde med et eksamenssæt. Jeg glemte i den forbindelse at lave en kort liste med de vigtigste ting, man skal være opmærksom på.

  • Hold snor i eleverne: Det kan nemt være, at eleverne spreder sig over hele skolen, og derfor kan det være en god ide at stille klare krav til “afrapportering”. Enten efter et bestemt tidsrum eller efter hver opgave. Jeg lavede dette afkrydsningsskema til afrapporteringen: 
  • Ret undervejs: Tiden du bruger sammen med eleverne tjener sig virkelig ind, hvis du får rettet undervejs. Det giver desuden eleverne en bedre mulighed for at få feedback og rette besvarelserne med det samme. MEN: Hvis de alle venter til de er helt færdige, så får du travlt til sidst. Derfor skal du stille krav om, at de kommer hver gang, de er færdige med en opgave. IKKE først når de er færdig med alle opgaverne. Samtidig får du et overblik over, hvor meget de når.
  • Aflever kun det, der skal rettes: Måske kan du ikke nå at rette det hele, så gør det klart for eleverne, at du gerne retter bagefter – men de skal kun aflevere det, du ikke har nået at rette i timerne.
  • Nå det, du når: Gør det klart for eleverne, at de kun forventes at bruge den afsatte tid. Her er det bedre at nå få opgaver grundigt end alle opgaverne overfladisk. Selvfølgelig kan du lade dem lave resten færdig derhjemme til senere aflevering.
Hvad synes du om indlægget?