Jeg forsøger at variere afleveringerne, og i min 1g (C-niveau), hvor vi er nået til deskriptiv statistik, fandt jeg på at lave en poster-aflevering.

Jeg printede udvalgte opgaver fra TRIPs supplerende opgaver om emnet på A3-papir, så der på hvert ark står én opgave øverst på siden. Eleverne arbejder i grupper (2-3 personer) om at løse opgaven og derefter skrive en pæn og præsentabel besvarelse ind på A3-arket. De skal desuden lime relevante grafer og illustrationer på arket.

Kravet var at de skulle lave to posters pr. gruppe, men det var kun de dygtigste/hurtigste/mest effektive grupper, der nåede det. De havde et modul (95 minutter) til rådighed.

Af praktiske hensyn havde jeg delt grupperne i tre farver, og printet opgaverne (i alt 12 stk.) i tre eksemplarer – en i hver farve. De grønne grupper måtte altså kun tage en grøn opgave.

Til opsamlingen skal de grønne grupper se på de øvrige grønne besvarelser, og dermed ser de ikke en besvarelse af deres egen opgave.

Eleverne er endnu ikke blevet præsenteret for, hvordan de (nemt) kan lave grafer mm. ved hjælp af computeren. Det er helt bevidst at jeg sætter dem til at besvare opgaver, hvor de med blyant og papir skal løse opgaverne. Når de først har lært det på computer, tager det jo ingen tid. Her får de håndværket med, og det er jo det, de primært skal kunne på C-niveau. I hvert fald, når (hvis) de skal til mundtlig eksamen.

Hvad synes du om indlægget?