Synlig læring er meget “oppe i tiden” og der har været flere kurser inden for emnet på det seneste – min kollega Eva har skrevet om det på sin blog. Jeg har dog ikke været på nogle af disse kurser eller sat mig synderligt ind i teorien bag. så det kan godt være, at jeg rammer helt ved siden af den egentlige betydning af begrebet pt.

Men jeg har alligevel taget ordet til mig og brainstormet lidt på, hvordan jeg kan blive bedre til at lave synlig læring for mine elever. Jeg hev en gammel ide frem fra skuffen og konverterede den til det forløb, jeg var i gang med. Det jeg hev fat i, var en “ordbog i (deskriptiv) statistik” hvor jeg havde listet alle de begreber, som hører til emnet op. Den fik eleverne udleveret (på papir) i starten af forløbet og skulle så løbende skrive forklaringer ind, efterhånden som de lærte dem. Når arket var færdigudfyldt havde de lært det, de skulle.

Jeg lavede så en lidt mere udførlig oversigt til emnet potensvækst, hvor jeg her også tilføjede nogle mere specifikke færdigheder som fx “Hvad
gør man, hvis man kender mere end to punkter og man vil undersøge om der er en
eksponentiel sammenhæng?”.

Den skal eleverne løbende udfylde – enten får de lidt tid sidst/først i timen eller også er det lektie. Jeg har endnu ikke tjekket dem, men ladet det være elevens eget ark. Jeg overvejer at lade den (løbende) være en del af forløbets afleveringer.
I statistik printede jeg den til eleverne, mens jeg de øvrige gange har givet den til eleverne elektronisk.

Til prøver har jeg bedt eleverne printe dokumentet og have den med som formelsamling (som eneste hjælpemiddel udover lommeregner). Og hvis den er godt nok lavet (så eleven selv forstår det, der er skrevet) så kan eleven løse alle opgaverne i prøven 🙂

Hvad synes du om indlægget?