Først en undskyldning/forklaring: Jeg er jo på barsel, så frekvensen af indlæg bliver nok noget lavere end ellers. Dels fordi jeg har travlt med at amme og skifte ble, og dels fordi jeg bare ikke får så mange gode ideer, når jeg ikke underviser. Men jeg følger stadig med på diverse debatfora, og dette indlæg er en udløber af en diskussion i et af disse fora.

Jeg læste dette opslagi facebook-gruppen “IT og undervisning”:

itkomp

Svarene i Facebook-tråden er blandt andet, at mange forventer at eleverne kan det fra folkeskolen, og at der ikke undervises i det på deres skoler (primært gymnasier). Men der er generelt en enighed om, at det er et problem.

Mit svar er: Jo, det gør vi på min skole. En del af disse kompetencer med i vores IT-introduktion. Vi har arbejdet meget med IT-introduktionens form og længde, men i år har en “selvstudie”-model fungeret godt. Eleverne har i modulet arbejdet med nogle “How to…”-opgaver om vores LMS-systemer (Ludus og Fronter), der alle blev indledt med en instruktionsvideo (screencast). Derefter arbejdede de med Word-kompetencer i et worddokument. Eleverne fik fra starten en tjekliste med kompetencer, som de skal få styr på (i løbet af timen og resten som lektie). Så kunne de undervejs krydse af – og måske krydse nogen af, som de allerede kunne “hjemmefra”. Word-delen af tjeklisten ser således ud:

wordkomp

Jeg har ikke været med til IT-introduktionen i år, og jeg forudser at problemet bliver at følge op på, om eleverne har lært disse kompetencer. I den bedste af alle verdener, følger alle faglærere op og lærer eleverne om de IT-kompetencer, der er relevante i deres fag. Det store problem er, at mange af mine kolleger (heller) ikke er fortrolige med disse. Mange har ikke selv skrevet større opgaver på computer, og har derfor ikke selv lavet indholdsfortegnelse i et Word-dokument. Og man underviser jo ud fra eget kendskab og evner. 

Min IT-introduktion er ikke færdig. For jeg mangler lave øvelser, der lærer eleverne om genvejstaster og specialtaster (Tab, Home, End, PgDn og PgUp). Jeg overvejer stadig hvordan det kan gøres på en god måde. De af mine kolleger, der har været igennem mit (interne) kursus om elektronisk retning har lært om dem, men de er jo en anden elev-type, så jeg må tænke kreativt. Jeg lover at vende tilbage, når jeg har fundet på en løsning.

Hvad synes du om indlægget?