Nogle gange har de bedste elever brug for lidt ekstra udfordring. Måske har du ikke tid eller overskud til at finde noget ekstra materiale til dem, men  du kan sagtens bruge kernepensum som udfordring.

Inddel eleverne i niveaudelte grupper á 3-4 personer. Herunder har jeg inddelt eleverne i 8 grupper, der får 4 forskellige emner, Emne1, Emne2, Emne3 og Emne4. Emne 4 er det letteste og Emne 1 er et emne, som er kernepensum, men som endnu ikke er gennemgået ved tavlen.

Eleverne skal nu i grupper regne opgaver og/eller arbejde med teori om deres emner. Gruppen med Emne1 får så den udfordring, at de skal formidle et emne, som hverken de eller de andre i klassen endnu ikke har lært.
Bagefter skal eleverne i matrixgrupper (de vandrette grupper) forklare deres emne/opgaver til de øvrige i matrixgruppen. De dygtigste elever får således ansvaret for at formidle ukendt stof til deres klassekammerater. Som lærer følger man naturligvis op på (eller gentager) emnet i den kommende time, så elevernes formidling af emnet ikke står alene.
Jeg har prøvet dette af med eksponentiel vækst, hvor emnerne var:
  1. Opstilling af forskrift, fortolkning af fremskrivningsfaktor
  2. Beregn funktionsværdier og løs f(x)=k
  3. Find forskrift ud fra to punkter (vis ligningen for a og b)
  4. Fordoblings- og halveringskonstant.
Hvad synes du om indlægget?