Daflvet sker ret tit i matematik. At eleverne afleverer stort set identiske besvarelser og jeg bruger (for) lang tid på at opdage snyderiet. Det er jeg blevet træt af. Noget kan minimeres ved at lave omlagt skriftlighed, men jeg har også fundet en anden smart løsning. Og den er ret nem. Jeg har lavet en regel: Man må altid aflevere flere sammen.

Kan jeg tjekke at alle navne på besvarelsen har været medforfatter? Nej. Men jeg pointerer (som altid) at det er prøverne, der danner grundlag for karakteren, og det bliver endnu mere tydeligt med denne praksis. Afleveringerne er træning, og jo mere man træner, jo bedre bliver man. Og samtidig får jeg et fint overblik over, hvem der arbejder sammen, og hvem der aldrig afleverer alene. Det giver mig et godt overblik, og jeg har planer om at tage en dialog med elever, der aldrig afleverer alene og som klarer sig dårligt til prøver. Her er det oplagt, at eleven kan forbedre sin præstation ved at lave selvstændige afleveringer – måske har eleven stadig brug for at sidde sammen med andre og løse opgaverne, men alene det at man selv skal skrive dem på sin egen computer kan give noget ekstra læring.

I praksis starter min regel ikke fra første dag i 1g for der er de første afleveringer omlagte, og jeg bruger en del energi på at få dem “skolet” til at lave gode afleveringer. Men når de bliver “sluppet fri” om en måneds tid, så gælder reglen altså.

Hvad synes du om indlægget?