eksp2Jeg har skrevet om stationstræning før,  men formen virker stadig,  og jeg har netop brugt det til at samle op på eksponentiel vækst.

Der var først 9 stationer, som tages i vilkårlig rækkefølge. Efter hver station skal man krydse sig af på en seddel placeret på basen (hvor jeg er), så jeg kan holde øje med, om nogle grupper sikker bagud.

De hurtige går videre til station 10-13, der skal tages i rækkefølge (eller man skal i hvert fald tage nummer 13 til sidst –  den er “udfordrende opgaver”).

Emnerne for de 13 stationer er

 1. Aflæse fordoblingskonstant (opgaverne kan findes her)
  • grafisk
  • ud fra et punkt og halverings-/fordoblingskonstanten
  • Ud fra flere punkter
 2. Aflæse funktionsværdi og løse f(x)=k ligning ud fra graf  – se opgaver her
 3. Beregne forskrift ud fra to punkter  – se opgaver her
 4. Koble graf og forskrift (tre af hver er opgivet) – se opgaver her
 5. Beregne y når x er kendt
 6. Beregne x når y er kendt
 7. Beregne halverings-/fordoblingskonstant ud fra forskrift
 8. Opstille en forskrift ud fra en sproglig formulering
 9. Forklare konstateres betydning
 10. Beregne procentvis ændring over flere perioder
 11. Beregne forskrift når et punkt og halverings-/fordoblingskonstant er kendt
 12. Beregne forskrift når startværdi og halverings-/fordoblingskonstant er kendt
 13. Sværere opgaver
Hvad synes du om indlægget?