Jeg opdager flere og flere pædagogiske muligheder med OneNotes klassenotesbog og i sidste uge fik jeg mulighed for at prøve endnu en af mine ideer af i praksis – jeg kalder den positiv harpunering.

Jeg havde givet mine elever en afleveringsopgave for, som du skulle besvare i OneNote. Jeg havde skrevet opgaverne ind på en OneNote-side og derefter distribueret en kopi til hver elevs personlige sektion (den slags kan man online eller i desktop-versionen med tilføjelsesprogrammet Klassenotesbog installeret).

Til de matematik-interesserede kan jeg tilføje, at det var disse opgaver fra e-math.dk om væksthatighed, som eleverne skulle lave. De fleste handler om forklaring og forståelse af væksthastighed, så der er meget få beregninger (og dem der var kopierede de bare ind i OneNote fra WordMat/GeoGebra).

I modulet efter afleveringsfristen gennemgik vi opgaverne, og jeg havde på forhånd gennemset besvarelserne og fundet rigtige svar hos eleverne, sådan at jeg for hver delopgave havde noteret navnet på en elev, der havde svaret rigtigt. Det gik kun galt en enkelt gang, da en udvalgt elev var fraværende, så næste gang må jeg hellere notere en backup-elev i min oversigt.
Du tænker måske, at det må tage lang tid, at se elevernes besvarelser igennem, men det gør det ikke med OneNote. Når man bruger funktionen Gennemse studerendes arbejde i OneNote kræver det nemlig kun et enkelt museklik at skifte mellem elevernes afleveringer. Jeg skal altså ikke have 27 word-dokumenter åbne for at lede efter rigtige svar.

I gennemgangen spurgte jeg ved hver delopgave en specifik elev om svar. Eleven kunne ikke undsige sig, for jeg vidste jo, at eleven havde svaret – og at svaret tilmed var (næsten) rigtigt. På den måde fik jeg hørt mange flere forskellige elever end normalt, og eleverne fik succesoplevelser med at sige noget – og tilmed noget rigtigt.

Jeg forestiller mig, at denne model kan bruges i mange andre fag – og ikke kun til afleveringer, men generelt til opsamling. Det er hurtigt at klikke rundt mellem elevernes besvarelser, og man kan jo vælge at lede efter noget godt hos elever, man gerne vil have til at sige noget mere.

Hvad synes du om indlægget?