Jeg er begyndt på noget nyt: Jeg starter hver time (med ganske få undtagelser) med at eleverne regner opgave med blyant og papir i 5-10 minutter. Herunder kan du læse, hvordan jeg rent praktisk gør det.

I de to lokaler, hvor mine to matematik-klasser har klasselokale har jeg fået pedellen til at sætte en hylde op. 

På hylden står der en kasette og en mappe. I kasetten er der kladdepapir – det er fejlprint fra kopirummet, som ellers skulle være smidt ud.

I mappen er der opgaver som – med en enkelt undtagelse – kan løses uden brug af lommeregner: 

Opgaverne er alle fra matx.dk og jeg fylder flere opgaver i mappen efterhånden som vi når mere af pensum.

Fra starten er der opgaver om Tal og ligninger  og dem har selv mine 2g’ere brug for at træne jævnligt – mest opgaverne hvor man skal reducere et udtryk og opgaverne hvor man skal isolere en variabel.

Senere følger opgaver om

Sådan gør jeg opgaverne klar til mappen:

  • Der er flere opgavetyper til hvert emne, og jeg printer ca. 16 ud af hver slags, så 2 elever kan deles om et ark.
  • Derefter laminerer jeg dem, putter dem i en foto-plasticlomme og sætter dem i mappen.
  • Jeg printer for det meste 2 sider pr. A4-ark og printer på begge sider (alternativt 4 sider pr. ark).
  • Derefter skærer jeg margenerne fra deler hvert ark i to. På den måde passer opgave-kortene i en 13×18 foto-plasticlomme.
  • Nogle gang printer jeg én opgavetype på den ene side og en anden opgavetype på bagsiden. Det er primært med de nemme opgaver om Tal og ligninger.
  • Jeg printer så vidt muligt hver opgavetype på farvet papir så opgavetyperne er let at se forskel på alene på papirets farve.

Der er også opgaver om trigonometri på matx.dk, men de kræver lommeregner/CAS-værktøj at løse, så dem har jeg – indtil videre – ikke sat i mappen.

Hvad synes du om indlægget?