Jeg har været censor i HF matematik C og jeg har gjort mig nogle praktiske erfaringer med eksamensformen, som jeg her vil dele.

Jeg har delt dem op i tre kategorier Elever, Lærer og Praktisk. En del af rådene går på brug af OneNote-klassenotesbog, som vi bruger på min skole, og som jeg finder særdeles velegnet til netop gruppedelprøven.

Info til eleverne

 • Facebook, Spotify, Messenger, YouTube mm. skal være helt lukket ned og der må IKKE komme pop-ups. Det er som ved skriftlig eksamen.
 • Al synkronisering (udover OneNote) stoppes.
 • Alle browsere lukkes (Safari, Chrome, …).
 • Kun OneNote, Word, Excel og GeoGebra er relevant at have åbent. Men hav alle klar når eksamen starter så du undgår unødig ventetid.
 • Ingen brug af google docs eller dropbox mm (heller ikke til intern deling i grupperne)
 • I må gerne tage skærmklip fra GeoGebra-dokumenter men lad være med at lukke dem.
  Erstat selv GeoGebra med det CAS-program dine elever bruger.

Praktisk

 • Hvis der er 3 mandsgrupper, placeres de så de ser på hinanden (ikke på én række). Alle har det hele på skærmen (den delte sektion i OneNote) – så det væsentlige er at de har ansigtet mod hinanden frem for at de alle kan se hinandens skærme. Det er bedre end at de sidder på en række fordi kommunikationen er svær mellem de to yderste.
 • Det var – for mig – rigeligt med navneskilt på bordet og jeg skrev elevernes navne på mit noteark med en lille note om trøjefarve eller andet kendetegn, der adskilte gruppemedlemmerne.
 • Lad eleverne trække deres opgavenumre 5-10 minutter før gruppedelprøven starter. Så har læreren tid til at finde papirerne frem og til at distrubuere eventuelle filer til eleverne, så de er klar når gruppedelprøven starter.

Lærer

 • Opret faner i samarbejdsområdet til hvert par hvor deres beregninger mm. skal lægges.
 • Tjek at grupperne kommer godt i gang med opgaverne – evt. ved at kigge i OneNote (så de rent fysisk får arbejdsro, men vi virtuelt kigger med)
 • Lav et noteark ud fra hver opgave til gruppedelprøven.
  • Jeg testede først et tomt ark med en kolonne pr. elev, men det var bøvlet at skulle holde styr på flere ark (opgaveformulering og noteark)
  • Jeg endte med en løsning, hvor jeg printede gruppens opgave på venstre halvdel af papiret og så lavede jeg en kolonne pr. elev på højre halvdel af papiret.
   • Når jeg havde brug for et overblik over elevens præstation til gruppedelprøven var det nemt at overskue ved at se på elevens kolonne.
   • Samtidig havde jeg opgaveteksten ved siden af, så jeg skrev cirka ud for den delopgave, eleverne var i gang med.
   • sidst men ikke mindst slap jeg for at skulle overskue flere ark, som var nødvendigt (og særdeles upraktisk) med den første metode.
 • Jeg brugte en blokholder som underlag og det fungerede perfekt. Jeg lånte dem, jeg købte til idræt for en måneds tid siden, men de er ikke så dyre, så der må kunne findes penge til dem i matematik-budgettet. Men man kan overveje at bruge en A3-blokholder, så opgaveteksten ikke bliver alt for lille.
Hvad synes du om indlægget?