Jeg har været på besøg på Thor Heyerdahl Gymnasium i Kiel og overværede i den forbindelse en matematiktime i en 7. klasse, hvor timen startede med regnediktat. Og bortset fra opgavernes sværhedsgrad tror jeg ikke at jeg vil ændre noget på øvelsen.Timen startede med at læreren udvalgte to elever til at regne på tavlen. I lokalet var en klaptavle, der kunne foldes ud i begge sider, og eleverne skrev på bagsiden af hver sin foldetavle, så de andre ikke kunne følge med undervejs. Alle de øvrige elever sad på deres plads og regnede på et stykke papir.

Læreren læste nu et regnestykke op og gentog det efter ca. 10 sekunder og imens regnede eleverne. Emnet var negative tal og fortegn, så det var opgaver som 24+-12 (oplæst som “fireogtyve plus minus tolv” – på tysk altså). Der var en høj koncentration, fordi man skulle være koncentreret og høre efter, når læreren sagde opgaven. Der var selvfølgelig uro undervejs, og enkelte spurgte sidemanden eller kiggede på sidemandens papir.

Efter 10 opgaver foldede læreren tavlerne ind, og havde nu to bud på løsninger af de 10 opgaver. Hun gennemgik besvarelserne på tavlen og rettede dem til undervejs, når de ikke var korrekte.

I øvrige var den sidste opgave 7/7 – 8/8, og den havde ingen af de to på tavlen lavet rigtigt. Og da læreren spurgte de øvrige i klassen om resultatet kom der overraskende mange bud før en kom med det korrekte svar.

Men jeg tænker at regnediktat er en ret god øvelse i at træne den mundtlige forståelse samtidig med at man træner opgaveløsning. Umiddelbart tænker jeg at regnediktat fint kan bruges til at træne hierarki, ubestemte integraler, hældningskoefficient for en lineær funktion gennem to punkter og ligninger. Som lærer kan man fx bruge opgaver fra matx.dk, som jeg har linket til.

Hvad synes du om indlægget?