Jeg falder i denne tid over opslag fra folkeskolelærere, der efterspørger gymnasieforberedende opgaver til elever, der skal i gymnasiet efter sommerferien. Efter netop at have rettet terminsprøver for min 3g (A-niveau) kan jeg konstatere, at basal talforståelse og regning med papir og blyant er noget, der løbende skal trænes.

Alt det med CAS-værktøjer skal vi nok lære dem, når de kommer – men alle de basale færdigheder er det en virkelig god ide at få trænet. Det kan man ikke gøre for meget!

Derfor har jeg fundet links til nogle opgaver, som jeg tænker er relevant at sætte kommende gymnasieelever til at øve sig på nu hvor de ældste klasser i folkeskolen stadig ikke må komme i skole.

Alle opgaverne skal løses uden brug af lommeregner. Denne type opgaver kommer i gymnasiet altid i den del af eksamen, der er uden lommeregner/computer. Derfor er overslagsregning relevant at træne omend opgaverne konstrueres, så det bør være muligt at beregne/vurdere størrelsen.

I øvrigt får mine 3g’ere også disse opgaver som lektie i den kommende tid. Så listen kan også bruges til nuværende gymnasieelever.

Hvad synes du om indlægget?