På min skole screener vi alle elever for ordblindhed i starten af 1g, og en del elever ligger lige under grænsen til at være ordblinde, men kan stadig have behov for nogle af de hjælpemidler, man først kan få bevilget, hvis man bliver diagnosticeret som ordblind. Men der er hjælp at hente for der er mange hjælpeværktøjer, som alle har adgang til. Dem har jeg i kraft af mit arbejde som IT-pædagogisk konsulent lavet nogle vejledninger til.

Formålet med at lave vejledningerne har været at give læsevejlederne kendskab til hjælpeværktøjerne og klæde dem på til at kunne vejlede eleverne til at bruge dem. Til læsevejlederne har jeg lavet oversigter i pdf-format, mens jeg til eleverne har lavet videovejledninger. Du kan se både videovejledninger og oversigter på dette site.

Til læsevejlederne har jeg lavet fire oversigter:

  • Hjælpeværktøjer på PC
  • Hjælpeværktøjer på Mac
  • Oplæsning af tekst fra billede (scannet tekst) på PC
  • Oplæsning af tekst fra billede (scannet tekst) på PC

Herunder kan du se de fire oversigter:

Tanken med disse oversigter er, at læsevejlederen printer dem og har dem liggende ved hånden til at tage frem efter behov. På vejledningerne er der QR-koder til de tilhørende vejledningsvideoer, som er rettet mod eleverne.

Hvad synes du om indlægget?