Skoleåret starter så småt op, og for nogen er det tid til at give eleverne deres skriftlige årsprøver retur. Men hvordan gør man det bedst her to måneder senere? Jeg har et bud, som jeg godt nok kun har prøvet af kort tid efter eleverne havde været til terminsprøve, men som jeg tror vil fungere godt i denne situation også.

Inden modulet skal du lave en samling af besvarelser ud fra elevernes besvarelser af forskellige delopgaver (husk at anonymisere).

 • Alle (del)opgaver behøver ikke være repræsenteret
 • Vælg besvarelser der får forskellige pointtal
 • Vælg besvarelser med typiske fejl.
 • Begræns antallet af 10 points-besvarelser til en enkelt eller ganske få.
 • Print besvarelserne (måske to af hver)

Lav et pointark, hvor du skriver de opgavenumre, du har fundet besvarelser af og lav plads til at eleverne kan skrive ud for hvert opgavenummer.

I modulet

 1. Gennemgå opgaverne og de typiske fejl.
 2. Bed eleverne se deres bevarelse igennem, og lad dem give sig selv point. De skal notere deres bud på deres samlede pointtal
 3. Giv nu eleverne deres samlede pointtal, så de kan sammenligne med deres eget bud.
 4. Vis omregningstabellen til karakter.
 5. Inddel eleverne i grupper (ca. 3 personer i hver) og giv hver gruppe et pointark.
 6. Fordel besvarelserne af opgaverne i et større område, så grupperne kan cirkulere mellem dem
 7. Nu skal grupperne rundt til alle besvarelserne og give deres bud på et pointtal. Til sidst lægges pointene sammen og gruppen afleverer deres bud på det samlede pointtal.
 8. Afslutningsvis gennemgås besvarelserne og pointgivningen og den gruppe, der er kommet tættest på det korrekte pointtal vinder.

Man kan med fordel opdele ovenstående skridt DP1 og DP2, så især gennemgangen ikke bliver for lang. Dvs. man først laver de 8 trin for DP1 og derefter for DP2. Man kan også nøjes med at lave trine 1-3 særskilt for DP1 og DP2 og resten fælles.

Hvad synes du om indlægget?