I disse dage er vi mange, der famler os frem, mens vi forsøger at omlægge vores undervisning til at foregå virtuelt. Derfor vil jeg forsøge at dele hvordan jeg rent lavpraktisk organiserer undervisningen med helt konkrete eksempler. Vi bruger Microsoft Teams, men hele eller dele kan sikkert bruges på andre platforme også.

I dag kommer dagbog fra de første to lektioner med mit 3g-hold. Det blev meget skriftlighed, men det er faktisk ikke (udelukkende) Coronas skyld. 

Onsdag: aflevering (omlagt skriftlighed)

Midt i Corona-travlheden havde jeg glemt at få lagt denne uges aflevering i Lectio, så nødløsningen blev at lave den i modulet. Men jeg ville alligevel gerne skabe en form for struktur, så det ikke bare blev “fri leg”.

Der var 5 opgaver i ugens aflevering og derfor lavede jeg fem kanaler og postede opgavetekst i hver sin kanal. Derefter inddelte jeg klassen i 5 grupper – en gruppe pr. kanal.

Instruktion til grupperne:

 1. Starter i gruppens “egen” kanal (den der passer til gruppens nummer)
 2. Lav et møde (øverste navn i gruppen starter mødet)
 3. Lav en besvarelse opgaven i kanalen (altså løsning og forklarende tekst)
 4. Skriv hint til de næste grupper i opslag i kanalen
 5. Gå videre til kanalen med næste opgave-nummer
 6. Hop på mødet i den nye kanal
 7. Gentag punkt 3
 8. Gå til punkt 5.

Elevernes feedback

Inden timen sluttede samledes vi alle i det oprindelige møderum. Her skulle eleverne skrive en konstruktiv kommentar inden de måtte holde fri.
Eleverne var glade for samarbejdet om opgaverne og at de fik hjælp til opgaverne fra de andre grupper. Det eneste negative var, at grupperne var for store (6-7 elever).

Min oplevelse

Jeg var meget positivt overrasket over hvor godt det fungerede. Jeg tjekkede ikke om eleverne nåede alle stationer rundt, men det var heller ikke afgørende. Jeg burde nok have været mere klar i min beskrivelse af overgangen fra en station til den næste. Her burde jeg have pointeret at gruppen ikke nødvendigvis (og især pga. den relativt store gruppestørrelse) kunne dele sig i mindre grupper og dermed være færdige på forskellige tidspunkter. Og at man godt kan være mange på én station – det er ikke en hindring, at der stadig er nogen på stationen fra gruppen før. Så er der bare erfarne at spørge om hjælp.
Jeg var ikke så meget på, men eleverne skrev netop i deres tilbagemeldinger, at de var glade for at arbejde i grupper.

Fredag: Evaluering af Skriftlige afleveringer

I dag havde mine 3g’ere sidste modul inden de nu officielt er gået i gang med SRP her til eftermiddag, og da jeg ikke har fået rettet seneste aflevering, besluttede jeg at vi skulle arbejde med evaluering af den i dagens modul.

Jeg inddelte eleverne i grupper (10 grupper á 3 personer) hvor jeg har skelet til niveau, men i højere grad efter tryghed. Grupperne har hver fået et vejledningstidspunkt med 5 minutters mellemrum – den første cirka 30 minutter inde i modulet, så grupperne havde tid til at forberede spørgsmål til vejledningen.

Grupperne mødes i chatten, og den øverste i gruppen (markeret med grøn tekstfarve) står for at starte chat.

Opgaven til eleverne:

Herunder kan du se opgaven, som den ligger i holdets klassenotesbog sammen med mine besvarelser til opgaverne (de kan ses i side-menuen til højre på billedet):

Så opgaven til eleverne var altså følgende (i let redigeret form i forhold til billedet):

 1. Se jeres besvarelse igennem og tjek min besvarelse på siderne herunder.
 2. Formuler konkrete spørgsmål til opgaverne/besvarelserne.
 3. Kom til vejledning på det angivne tidspunkt – det foregår i mødet i kanalen Afleveringer.
 4. Når I er færdige med 1-3 (eller venter på vejledning) så fortsæt med opgaverne fra i onsdags – og lav en virkelig pæn besvarelse, som du afleverer i Lectio. Her må I meget gerne fortsat dele hints i de fem kanaler, Gruppe 1-5, hvor der stadig ligger opgavetekst og hints fra sidste modul.

Elevernes feedback

Elevernes tilbagemeldinger var igen positive (samme koncept som onsdag med en konstruktiv kommentar pr. elev) – og meget mere end sidst, fordi jeg havde taget højde fra kritikpunktet fra sidst om for store grupper. Desuden var eleverne meget glade for gruppevejledningen med mig.

Min oplevelse

Igen var min oplevelse udelukkende positiv. Det var rart at tale med grupperne om konkrete opgaver og det fungerede rigtig godt, at de havde forberedt spørgsmålene, så tiden blev brugt effektivt.

Jeg havde sat 5 minutter af til hver gruppe og lagt 2 buffere á 5 minutter ind, og det passede faktisk rigtig godt. Og det fungerede godt, at jeg havde oprettet ét vejledningsmøde, hvor eleverne løbende loggede på når det var deres gruppes tur. De få gange, hvor gruppen ikke kom, inviterede jeg dem ved at skrive deres navne.

Kapitel 2 af Corona-dagbogen kan du læse her.

Hvad synes du om indlægget?